KIỂM ĐỊNH THỬ TẢI VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI SÂN KHẤU SÀN NOEL PLAZA

DỰ ÁN: KHU DU LỊCH BÀ NÀ HẠNG MỤC: SÂN KHẤU SÀN NOEL PLAZA ĐỊA ĐIỂM: XÃ HÒA NINH, HUYỆN HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ PHÂN TÍCH TÍNH TOÁN LÝ THUYẾT TRÊN MÔ HÌNH Mô hình hóa kết cấu: [caption id="attachment_620" align="aligncenter" width="538"] Mô hình không gian hệ 3D[/caption] Phân tích sân khấu sàn Noel Plaza với tải trọng thử: [caption id="" align="aligncenter" width="630"] Hình 21: Mô hình rời rạc hóa phần tử sân khấu sàn Noel Plaza[/caption]   [caption id="attachment_624" align="aligncenter" width="630"] Hình 22: Mô hình không gian 3D sân khấu sàn Noel Plaza[/caption] [caption id="attachment_625" align="aligncenter" width="630"] Hình 23: Khai báo tải trọng lớp hoàn thiện sàn[/caption] [caption id="attachment_626" align="aligncenter" width="630"] Hình 24: Khai báo tải trọng thử sân khấu sàn Noel Plaza 720kG/m2[/caption] [caption id="attachment_627" align="aligncenter" width="630"] Hình 25: Độ võng dưới tác dụng của tĩnh tải.[/caption]

Xem thêm
KIỂM ĐỊNH THỬ TẢI CẦU ĐƯỜNG BỘ

CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ THỊ TRẤN ĐẮK MÂM ĐI XÃ NÂM NUNG VÀ XÃ NÂM N’ĐIR, HUYỆN KRÔNG NÔ (ĐH57) LÝ TRÌNH: KM0+00 -:- KM16+676.00 ĐỊA ĐIỂM: TT ĐẮK MÂM, XÃ TÂN THÀNH, XÃ NÂM NUNG, XÃ NÂM N’ĐIR, HUYỆN KRÔNG NÔ, TỈNH ĐĂK NÔNG HẠNG MỤC: KIỂM ĐỊNH THỬ TẢI CẦU (CẦU DẦM T KM0+393.75; CẦU BẢN KM6+714.30; CẦU DẦM KM7+748.90; CẦU BẢN KM9+838.86) Một số kết quả phân tích kết quả thử tĩnh - Các kết quả phân tích trên mô hình Sap 2000. [caption id="attachment_607" align="aligncenter" width="423"] Mô hình 3D[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="423"] Mô hình rời rạc hóa phần tử[/caption]   [caption id="attachment_609" align="aligncenter" width="423"] Sơ đồ xếp tải đúng tâm[/caption] [caption id="attachment_610" align="aligncenter" width="423"] Sơ đồ xếp tải lệch tâm[/caption] [caption id="attachment_611" align="aligncenter" width="602"] Biểu đồ biến dạng động với V rất chậm[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="602"] Biểu đồ biến dạng động với V = 10 km/h[/caption]   [caption id="" align="aligncenter" width="602"] Biểu đồ biến dạng động với V = 20 km/h[/caption]   [caption id="attachment_615" align="aligncenter" width="602"] Biểu đồ biến dạng động với V = 30 km/h[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="602"] Biểu đồ biến dạng động với V = 40 km/h[/caption]   [caption id="attachment_617" align="aligncenter" width="602"] Phổ dao động Nhịp – Theo phương đứng[/caption] [caption id="attachment_618" align="aligncenter" width="563"] Phổ tần số dao động Nhịp – Theo phương đứng – (f=7.45)[/caption]

Xem thêm