Tin nổi bật

22TCN 262-2000 – Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 262-2000 quy định các yêu cầu và phương pháp thực hiện khảo sát, thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu. Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác khảo sát, thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu, bao gồm cả nền đắp đường cao tốc và nền đắp đường ô tô các cấp. Ngoài ra, tiêu chuẩn này cũng có thể tham khảo áp dụng đối với nền đường lăn, đường cất hạ cánh của sân bay đắp trên vùng đất yếu. Mục đích của tiêu chuẩn này là nhằm đảm bảo an toàn và bền vững cho các công trình đường ô tô đắp trên đất yếu. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thực hiện khảo sát, thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu, bao gồm:Các yêu cầu về khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường. Các yêu cầu về thiết kế nền đường, bao gồm:Tính toán ổn định nền đường. Tính toán lún nền đường. Tính toán thoát nước nền đường.Tải tài liệu: Tại đây<span/iframe>

Xem thêm
TCCS 41:2022 Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu

TCCS 41:2022 Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu là một tiêu chuẩn kỹ thuật được ban hành bởi Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu, bao gồm:Yêu cầu chung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu, bao gồm cả nền đường cao tốc và nền đường các cấp. Yêu cầu về khảo sát địa chất công trình:Khảo sát địa chất công trình phải được thực hiện theo quy định của TCVN 9362:2012. Khảo sát địa chất công trình cần được thực hiện đầy đủ các nội dung sau: Điều tra địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn.Yêu cầu về thiết kế nền đường:Thiết kế nền đường phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, kinh tế và mỹ quan. Thiết kế nền đường phải được thực hiện theo các bước sau:Lựa chọn loại nền đường Xác định sơ bộ kích thước nền đường Tính toán ổn định nền đường Tính toán độ lún nền đường Thiết kế kết cấu nền đườngTải tài liệu: Tại đây<span/iframe>

Xem thêm
TCVN 11713:2017 – Gia cố nền đất yếu bằng giếng cát

TCVN 11713:2017 là tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về thi công và nghiệm thu phương pháp giếng cát để cải thiện nền đất yếu trong xây dựng công trình giao thông. Tiêu chuẩn này được Bộ Giao thông Vận tải ban hành năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2017. TCVN 11713:2017 quy định về thi công và nghiệm thu phương pháp giếng cát để cải thiện nền đất yếu trong xây dựng công trình giao thông. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu về:Khảo sát địa điểm phải được thực hiện bởi các kỹ sư có kinh nghiệm và được cấp phép. Khảo sát phải bao gồm các thông tin về địa chất, thủy văn, địa hình, v.v. Thiết kế dự án phải được thực hiện bởi các kỹ sư có kinh nghiệm và được cấp phép. Thiết kế phải bao gồm các thông tin về kích thước, vị trí của các giếng cát, vật liệu đổ vào giếng cát, v.v. Thiết bị và vật liệu sử dụng trong dự án phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Thủ tục thi công dự án phải được thực hiện bởi các nhà thầu có kinh nghiệm và được cấp phép. Thi công phải tuân thủ các quy trình được quy định trong tiêu chuẩn. Kiểm soát chất lượng và thử nghiệm, các nhà thầu phải thực hiện kiểm soát chất lượng và thử nghiệm trong quá trình thi công. Các kết quả kiểm soát chất lượng và thử nghiệm phải được lưu giữ và cung cấp cho cơ quan nghiệm thu. Tiêu chí nghiệm thu dự án được coi là đạt yêu cầu nếu đáp ứng các tiêu chí nghiệm thu quy định trong tiêu chuẩn.Một số điểm chính của tiêu chuẩn:Giếng cát là một phương pháp cải thiện nền đất yếu bằng cách tạo ra các lỗ rỗng trong nền đất. Các lỗ rỗng được tạo ra bằng cách sử dụng ống vách có đầu mũi hình nón. Cát được đổ vào các lỗ rỗng để lấp đầy và gia cố nền đất.Tải tài liệu: Tại đây<span/iframe>

Xem thêm
TCVN 9842:2013 – Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không

TCVN 9842:2013 là tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về thi công và nghiệm thu phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí để cải thiện nền đất yếu trong xây dựng công trình giao thông. Tiêu chuẩn này được Bộ Giao thông Vận tải ban hành năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về thiết kế, thi công và nghiệm thu các dự án cố kết hút chân không để cải thiện nền đất yếu. Tiêu chuẩn này bao quát một loạt các chủ đề, bao gồm:Khảo sát địa điểm Xem xét thiết kế Thiết bị và vật liệu Thủ tục thi công Kiểm soát chất lượng và thử nghiệm Tiêu chí nghiệm thuMột số điểm chính của tiêu chuẩn:Khảo sát địa điểm phải được thực hiện bởi các kỹ sư có kinh nghiệm và được cấp phép. Thiết kế dự án phải được thực hiện bởi các kỹ sư có kinh nghiệm và được cấp phép. Thiết bị và vật liệu sử dụng trong dự án phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Thi công dự án phải được thực hiện bởi các nhà thầu có kinh nghiệm và được cấp phép. Các nhà thầu phải thực hiện kiểm soát chất lượng và thử nghiệm trong quá trình thi công. Dự án được coi là đạt yêu cầu nếu đáp ứng các tiêu chí nghiệm thu quy định trong tiêu chuẩn.Tải tài liệu: Tại đây

Xem thêm
TCVN 9403:2012 – Gia cố đất nền yếu – Phương pháp trụ đất xi măng

TCVN 9403:2012 quy định những yêu cầu kỹ thuật về khảo sát - thí nghiệm, thiết kế, thi công và nghiệm thu trụ đất xi măng dùng để xử lý - gia cố nền đất yếu trong xây dựng nhà và công trình có tải trọng nhẹ, khối đắp, cũng như trong ổn định mái dốc... TCVN 9403:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tải tài liệu: Tại đây

Xem thêm
TCVN 9355:2013 – Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm.

TCVN 9355:2013 – Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm là tiêu chuẩn quốc gia quy định các yêu cầu về tính toán thiết kế, trình tự thi công, kiểm tra và nghiệm thu bấc thấm thoát nước trong gia cố nền đất yếu. Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm mục đích: Quy định các yêu cầu về tính toán thiết kế, trình tự thi công, kiểm tra và nghiệm thu bấc thấm thoát nước trong gia cố nền đất yếu. Đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, an toàn cho con người và tài sản. Tăng cường khả năng chịu tải của nền đất yếu, giúp công trình thi công an toàn và bền vững.Phạm vi áp dụngTiêu chuẩn này áp dụng cho việc gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi,...Tải tài liệu: Tại đây<span/iframe>

Xem thêm