Kiểm định cầu Km2+136 – Dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 4

 • Tên dự án: Nâng cấp đường tỉnh lộ 4
 • Gói thấu: Kiểm định cầu Km2+136
 • Địa điểm: Nam Hà – huyện Krông Nô – tỉnh Đăk Nông
 • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Krông Nô
 • Nhà thầu lập đề cương kiểm định chất lượng: Công ty CP BK-ETECH
 • Loại cầu: Cầu dầm T bằng BTCT, 1 nhịp 12m, mặt cắt ngang cầu B=9m
 • Năm thực hiện: 2018

Một số hình ảnh thực hiện kiểm định chất lượng công trình:

 • Hiện trạng tại hiện trường
  • Hiện trạng cầu phía TT. Đăk Mâm – Chính diện cầu phía hạ lưu

  • Hiện trạng dầm, mố cầu

 • Công tác kiểm định thử tải tại hiện trường
  • Kiểm tra chất lượng bê tông mố bằng phương pháp không phá huỷ sử dụng máy đo siêu âm theo TCVN 9357:2012.
  • Kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại hiện trường bằng phương pháp siêu âm dò cốt thép mố theo TCVN 9356:2012.

  • Kiểm tra chất lượng bê tông dầm chủ bằng phương pháp không phá huỷ sử dụng máy đo siêu âm theo TCVN 9357:2012.
  • Kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại hiện trường bằng phương pháp siêu âm dò cốt thép dầm chủ TCVN 9356:2012.

  • Đo vẽ hiện trạng cầu

  • Bố trí thiết bị đo, thu thập số liệu

  • Điều tiết giao thông, xếp tải và tiến hành thu thập số liệu thử tải

 • Biểu đồ dao động và chuyển vị động
  • Phổ đo dao động nhịp đặt tại dầm 2 –  xe tải trọng thử chạy qua (V=20 Km/h)