Kiểm định chất lượng công trình: Công trình thuỷ lợi

 • Tên dự án: Kè taluy chống sạt lở Sông Tiên
 • Hạng mục: Kiểm định đánh giá ổn định kè taluy chống sạt lở
 • Địa điểm: Huyện Tiên  Phước, tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Huyện Tiên Phước
 • Nhà thầu lập đề cương kiểm định kết cấu: Công ty CP BK-ETECH
 • Cấp công trình: Cấp III 

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

 

 • CÔNG TÁC TẠI HIỆN TRƯỜNG
  1. Khoan khảo sát địa chất:

   Nhằm mục đích thu thập số liệu phục vụ cho công tác phân tích đánh giá ổn định kè

  2. Đo đạc địa hình:

   Đo bình đồ mặt cắt dọc, mặt cắt ngang kè

  3. Kiểm định chất lượng bê tông:

   Nhằm thu thập số liệu phục vụ cho công tác phân tích và đánh giá bê tông kè

 • CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ

Mô hình hoá tính toán đánh giá ổn định kè