Kiểm định chất lượng công trình nhà ở gia đình

 • Công trình: Nhà ở gia đình
 • Hạng mục: Thí nghiệm, Kiểm định chất lượng công trình nhà ở gia đình
 • Địa điểm: Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
 • Nhà thầu lập đề cương kiểm định chất lượng: Công ty CP BK-ETECH
 • Cấp công trình: Cấp III

Một số hình ảnh thực hiện kiểm định chất lượng công trình:

 • Công tác thực hiện tại hiện trường
  • Công tác thực hiện vẽ hiện trạng vết nứt Dầm – Sàn, thể hiện các thông số vết nứt: chiều dài, chiều sâu, chiều rộng vết nứt.

  • Công tác xác định cường độ bê tông Dầm bằng phương pháp không phá huỷ sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy theo TCVN9335:2012

  • Công tác xác định cường độ bê tông Sàn bằng phương pháp không phá huỷ sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy theo TCVN9335:2012.

  • Công tác thực hiện kiểm tra và siêu âm đo chiều sâu vết nứt Dầm – Sàn.

  • Công tác thực hiện ghi kết quả số liệu.

  • Hiện trạng bên ngoài tòa nhà đang hoàn thiện.