Kiểm định chất lượng công trình: Thử tải cầu dầm T (1)

 • Tên dự án: Kiểm định thử tải cầu cầu dầm T KM0+393.75 
 • Hạng mục: Kiểm định thử tải cầu 
 • Địa điểm: Huyện Krông Nô – Tỉnh Đăk Nông
 • Nhà thầu lập đề cương kiểm định chất lượng: Công ty CP BK-ETECH

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

 

 • CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG
  1. Kiểm định chất lượng bê tông dầm:

   Kiểm tra chất lượng bê tông kết cấu nhịp bằng phương pháp kết hợp súng bật nẩy và siêu âm

  2. Công tác thử tải tĩnh, động:

   Thu thập số liệu phục vụ cho công tác phân tích và đánh giá khả năng chịu tải của cầu

 • CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ 

Mô hình 3D (một số kết quả thử tĩnh):

       Mô hình rời rạc hoá phân tử

       Mô hình xếp tải lệch tâm

       Mô hình xếp tải đúng tâm

       Mô hình 3D

Một số biểu đồ phân tích dao động kết cấu nhịp:

       Phổ theo phương ngang cầu

       Phổ theo phương dọc cầu

Phổ dao động Nhịp – theo phương đứng