Kiểm định chất lượng công trình trường học

  • Công trình:  Nâng tầng khối 2 tầng 4 phòng Trường mầm non Họa Mi 1
  • Hạng mục: Thí nghiệm, Kiểm định chất lượng công trình 
  • Địa điểm: Quảng Vinh – Quảng Điền – Thừa Thiên Huế
  • Nhà thầu lập đề cương kiểm định chất lượng: Công ty CP BK-ETECH

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

  • CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG
    1. Hiện trường:

2. Công tác thu thập số liệu

Bắn súng bật nẩy

Xung siêu âm

Dò thép

  • CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ

Kiểm tra chất lượng cấu kiện

Kiểm tra vị trí và đường kính thép