QUAN TRẮC ĐỊA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH, QUAN TRẮC NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC MỸ THUẬN – CẦN THƠ, GIAI ĐOẠN 1

CÔNG TRÌNH: GÓI THẦU XL-01: XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM107+363.08 – KM113+500.00

CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN

TƯ VẤN GIÁM SÁT: LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 625 VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG MIỀN BẮC

NHÀ THẦU THI CÔNG: LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VNCN E&C – CÔNG TY TNHH NHẠC SƠN – TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG

Lắp đặt ống dẫn hướng đo nghiêng – INCINOMETER

Lắp đặt đo áp lực nước lỗ rỗng– PIEZOMETER