QUAN TRẮC VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỊA KỸ THUẬT NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN NỀN ĐẤT YẾU

QUAN TRẮC VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỊA KỸ THUẬT NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN NỀN ĐẤT YẾU

DỰ ÁN: CƠ SỞ HẠ TẦNG ƯU TIÊN ĐÀ NẴNG ĐƯỜNG NGUYỄN TRI PHƯƠNG NỐI DÀI ĐI HÒA QUÝ

GÓI THẦU: C12, C13, C57

Giới thiệu dự án

 • Tên dự án: Cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng Đường Nguyễn Tri Phương nối dài đi Hòa Quý
 • Gói thầu: C12, C13, C57
 • Địa điểm: Hòa Quý – TP Đà Nẵng
 • Tổng chiều dài tuyến L = 6830.34m, với 2 cầu: cầu Nguyễn Tri Phương và cầu Khuê Đông
 • Một số đoạn qua nền đất yếu được xử lý bằng cắm PVD kết hợp với gia tải trước. Đây là một trong số rất ít dự án ở Miền Trung được lắp đặt hệ thống cảm biến điện tử cho quan trắc hạng mục nền đường đắp cao trên đất yếu có sử dụng thiết bị thoát nước thẳng đứng (PVD)
 • Khởi công 5/2011
 • Hoàn thành 4/2013

Mục tiêu dự án

 • Phát triển toàn diện của thành phố Đà Nẵng
 • Cải thiện việc tiếp cận và lưu thông trong thành phố, cải thiện việc khớp nối mạng lưới giao thông thành phố Đà Nẵng ở miền trung với mạng lưới giao thông quốc gia
 • Thúc đẩy khu vực ngoại thành thành phố hoà chung với nhịp độ tăng trưởng kinh tế xã hội
 • Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông như qui hoạch tổng thể thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hình ảnh và thiết bị thực hiện dự án