THÍ NGHIỆM CỌC: NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI THIÊN TÂN 1.4 100MWp

  • Giới thiệu dự án:

– Dự Án: Nhà Máy Điện Mặt Trời Thiên Tân 1.4 100mwp

– Địa Điểm: xã Phước Chiến, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

  • Mục đích

– Phương án kỹ thuật này nhằm áp dụng các thí nghiệm xác định khả năng chịu tải của cọc tại hiện trường thuộc Dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4 100MWp.

  • Phạm vi công việc

– Xác định khả năng chịu tải kháng nén, kháng nhổ, đẩy ngang của cọc tại hiện trường: Cọc bê tông D = 300 mm.

  • Tài liệu tham chiếu

– Chủ trì thiết kế cung cấp.

  • Đặc điểm kỹ thuật cọc được thí nghiệm

– Cọc bê tông D= 300 mm. Kích thướt cọc và ký hiệu cọc theo bảng sau:

  • Hình ảnh thực hiện: