Kiểm tra độ đồng nhất của cọc khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm

Kiểm tra độ đồng nhất của cọc khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm Tên dự án: Nhà ở đô thị Hạng mục: Thí nghiệm siêu âm cọc khoan nhồi  Địa điểm: Đà Nẵng Đội tiến hành thí nghiệm: Công ty CP BK-ETECH Siêu âm cọc khoan nhồi là phương pháp kiểm tra không phá hủy cho phép xác định tính không đồng nhất và khuyết tật của bê tông trong phạm vi từ điểm phát đến điểm thu. Ngoài ra phương pháp này còn được áp dụng cho các cấu kiện móng bê tông khác nhau có đặt sẵn các ống đo siêu âm như: giếng chìm, tường trong đất, cọc ba - ret và các móng khối bê tông chôn trong đất.   HÌNH ẢNH THỰC TẾ   CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG Hiện trạng: 2. Công tác thu thập số liệu: CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ Một số hình ảnh kết quả thí nghiệm siêu âm cọc khoan nhồi

Xem thêm
Kiểm định thử tải: Công trình cầu Khe Vồng

Tên dự án: Kiểm định thử tải cầu cầu Khe Vồng Hạng mục: Kiểm định thử tải cầu bản BTCT Địa điểm: Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam Nhà thầu tiến hành kiểm định chất lượng: Công ty CP BK-ETECH HÌNH ẢNH THỰC TẾ CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG Hiện trạng cầu:         2.Công tác kiểm định chất lượng cấu kiện:  

Xem thêm
Kiểm định thử tải: Cầu bản BTCT (2)

Tên dự án: Kiểm định thử tải cầu cầu bản BTCT KM8+838.86 Hạng mục: Kiểm định thử tải cầu bản BTCT Địa điểm: Huyện Krông Nô – Tỉnh Đăk Nông Nhà thầu lập đề cương kiểm định chất lượng: Công ty CP BK-ETECH HÌNH ẢNH THỰC TẾ   CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG Hiện trạng cầu:     2. Công tác kiểm tra cấu kiện Kiểm tra chất lượng cấu kiện( súng bật nẩy kết hợp siêu âm) Kiểm định thử tải   CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ Mô hình 3D (một số kết quả thử tải tĩnh): Mô hình 3D Mô hình rời rạc hóa phần tử Sơ đồ xếp tải đúng tâm Sơ đồ xếp tải lệch tâm Một số kết quả phân tích độ võng Độ võng tại giữa nhịp dầm VT1 với thế tải đúng tâm Độ võng tại giữa nhịp dầm VT1 với thế tải đúng tâm  

Xem thêm
Kiểm định thử tải cầu: Cầu dầm T (2)

Tên dự án: Kiểm định thử tải cầu cầu dầm T M7+748.9 Hạng mục: Kiểm định thử tải cầu  Địa điểm: Huyện Krông Nô – Tỉnh Đăk Nông Nhà thầu lập đề cương kiểm định chất lượng: Công ty CP BK-ETECH HÌNH ẢNH THỰC TẾ   CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG Khảo sát đánh giá hiện trạng cầu: Hiện trạng cầu 2. Khảo sát chất lượng bê tông dầm (súng bật nẩy kết hợp siêu âm):   CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ Một số kết quả phân tích dao động kết cấu nhịp Phổ dao động theo phương ngang cầu Phổ dao động theo phương dọc cầu Phổ dao động Nhịp – Theo phương đứng Phổ tần số dao động Nhịp – Theo phương đứng - (f=9.23) Mô hình 3D (một số kết quả thử tĩnh): Mô hình 3D Mô hình rời rạc hóa phần tử Sơ đồ xếp tải đúng tâm Sơ đồ xếp tải lệch tâm

Xem thêm
Kiểm định thử tải: Cầu bản BTCT (1)

Tên dự án: Kiểm định thử tải cầu cầu bản BTCT KM6+714.3  Hạng mục: Kiểm định thử tải cầu bản BTCT Địa điểm: Huyện Krông Nô – Tỉnh Đăk Nông Nhà thầu lập đề cương kiểm định chất lượng: Công ty CP BK-ETECH HÌNH ẢNH THỰC TẾ   CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG Hiện trạng cầu:     2. Công tác kiểm định chất lượng cấu kiện: Thử tải tĩnh,  thử tải động:   Kiểm tra chất lượng cấu kiện:   CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ Mô hình 3D (một số kết quả thử tĩnh): Mô hình 3D Mô hình rời rạc hoá phần tử Mô hình xếp tải đúng tâm Mô hình xếp tải lệch tâm Độ võng tại giữa nhịp dầm VT1 với thế tải đúng tâm Độ võng tại giữa nhịp dầm VT2 với thế tải đúng tâm

Xem thêm
Kiểm định thử tải cầu: Cầu dầm T (1)

Tên dự án: Kiểm định thử tải cầu cầu dầm T KM0+393.75  Hạng mục: Kiểm định thử tải cầu  Địa điểm: Huyện Krông Nô - Tỉnh Đăk Nông Nhà thầu lập đề cương kiểm định chất lượng: Công ty CP BK-ETECH HÌNH ẢNH THỰC TẾ   CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG Kiểm định chất lượng bê tông dầm: Kiểm tra chất lượng bê tông kết cấu nhịp bằng phương pháp kết hợp súng bật nẩy và siêu âm Công tác thử tải tĩnh, động: Thu thập số liệu phục vụ cho công tác phân tích và đánh giá khả năng chịu tải của cầu CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ  Mô hình 3D (một số kết quả thử tĩnh):        Mô hình rời rạc hoá phân tử        Mô hình xếp tải lệch tâm        Mô hình xếp tải đúng tâm        Mô hình 3D Một số biểu đồ phân tích dao động kết cấu nhịp:        Phổ theo phương ngang cầu        Phổ theo phương dọc cầu Phổ dao động Nhịp - theo phương đứng  

Xem thêm
Kiểm định chất lượng công trình nhà ở gia đình

Công trình: Nhà ở gia đình Hạng mục: Thí nghiệm, Kiểm định chất lượng công trình nhà ở gia đình Địa điểm: Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng Nhà thầu lập đề cương kiểm định chất lượng: Công ty CP BK-ETECH Cấp công trình: Cấp III Một số hình ảnh thực hiện kiểm định chất lượng công trình: Công tác thực hiện tại hiện trường Công tác thực hiện vẽ hiện trạng vết nứt Dầm - Sàn, thể hiện các hông số vết nứt: chiều dài, chiều sâu, chiều rộng vết nứt. Công tác kiểm tra chất lượng bê tông Dầm bằng phương pháp siêu âm và bằng phương pháp súng bật nẩy. Công tác kiểm tra chất lượng bê tông Sàn bằng phương pháp siêu âm và bằng phương pháp súng bật nẩy. Công tác thực hiện kiểm tra và siêu âm đo chiều sâu vết nứt Dầm - Sàn. Công tác thực hiện ghi kết quả số liệu. Hiện trạng bên ngoài tòa nhà đang hoàn thiện.

Xem thêm
Kiểm định thử tải sân khấu sàn Noel Plaza

Tên dự án: Các khu du lịch Bà Nà Hạng mục: Kiểm Định Đánh Giá Khả Năng Chịu tải sàn Noel Plaza Địa điểm: Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng Chủ đầu tư: Công ty cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà. Nhà thầu lập đề cương kiểm định kết cấu: Công ty CP BK-ETECH Cấp công trình: Cấp 2 Một số hình ảnh thực hiện kiểm định chất lượng công trình: Vị trí xây dựng: Sân khấu sàn NOEL PLAZA Công tác thực hiện tại hiện trường Kiểm tra chi tiết   Kiểm tra chiều dày màn sơn   Công tác siêu âm kiểm tra đường hàn   Công tác siêu âm và bắn súng hiện trường   Công tác kiểm tra chiều dày bê tông bảo vệ, đường kính thép     Công tác kiểm tra xác định cường độ kết cấu thép chính tại hiện trường bằng phương pháp không pháp huỷ Công tác kiểm tra lực nhổ bu lông neo Công tác đo độ võng tĩnh phạm vi sàn thử tải Công tác thử tải Công tác thử tải động tại hiện trường   Công tác thử tải tĩnh Đo ứng suất và chuyển vị hệ neo sân khấu     Đo ứng suất và chuyển vị sân khấu sàn Noel Plaza     Phân tích tính toán lý thuyết trên mô hình Phân tích hệ tường rào 2R với tải trọng thử Chuyển vị hệ dưới tác dụng tải trọng thử Ứng suất tại điểm đo T2 dưới tác dụng tải trọng thử Phân tích sân khấu sàn Noel Plaza với tải trọng thử Khai báo tải trọng lớp hoàn thiện sàn Độ võng dưới tác dụng của tĩnh tải

Xem thêm
Quan trắc địa kỹ thuật – Dự án tuyến liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến Tp.…

Tên dự án: Dự án tuyến liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến Tp. Châu Đốc Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Gói thầu số XL17: Quan trắc nghiêng theo chiều sâu – Inclinometer, quan trắc áp lực lỗ rổng – Piezometer, quan trắc mực nước ngầm. Đơn vị quan trắc: Phòng thí nghiệm kiểm định quan trắc công trình - LASXD 1698 CÔNG TY CP BKETECH Địa điểm: Thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang Quy mô công trình: Đường quốc lộ Năm thực hiện: 2022 Một số hình ảnh thực hiện:      

Xem thêm
Quan trắc địa kỹ thuật – Dự án Tuyến tránh Long Xuyên

Tên dự án: Dự án thành phần 4 -  Tuyến nối quốc lộ 1 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận  - (BGTVT) Gói thầu CW4C: Quan trắc nghiêng theo chiều sâu – Inclinometer, quan trắc áp lực lỗ rổng – Piezometer, quan trắc mực nước ngầm. Đơn vị quan trắc: Phòng thí nghiệm kiểm định quan trắc công trình - LASXD 1698 CÔNG TY CP BKETECH Địa điểm: Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh Long Xuyên, tỉnh An Giang Quy mô công trình: Đường cấp I Năm thực hiện: 2023 Một số hình ảnh thực hiện:    

Xem thêm