Công trình thuỷ lợi cấp III – Kè chống sạt lở Sông Tiên

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

  • Công trình: Kè chống sạt lở Sông Tiên (Đoạn qua thị trấn Tiên Kỳ) – Công trình thuỷ lợi cấp III
  • Hạng mục: Kè taluy chống sạt lở và cống
  • Địa điểm: Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Một số hình ảnh thực hiện: