Kiểm định thử tải sân khấu sàn Noel Plaza

 • Tên dự án: Các khu du lịch Bà Nà
 • Hạng mục: Kiểm Định Đánh Giá Khả Năng Chịu tải sàn Noel Plaza
 • Địa điểm: Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà.
 • Nhà thầu lập đề cương kiểm định kết cấu: Công ty CP BK-ETECH
 • Cấp công trình: Cấp 2

Một số hình ảnh thực hiện kiểm định chất lượng công trình:

 • Vị trí xây dựng:
  • Sân khấu sàn NOEL PLAZA

 • Công tác thực hiện tại hiện trường
  • Kiểm tra chi tiết

 

  • Kiểm tra chiều dày màn sơn

 

  • Công tác siêu âm kiểm tra đường hàn

 

  • Công tác siêu âm và bắn súng hiện trường

 

  • Công tác kiểm tra chiều dày bê tông bảo vệ, đường kính thép

   

 • Công tác kiểm tra xác định cường độ kết cấu thép chính tại hiện trường bằng phương pháp không pháp huỷ

 • Công tác kiểm tra lực nhổ bu lông neo

 • Công tác đo độ võng tĩnh phạm vi sàn thử tải

 • Công tác thử tải
  • Công tác thử tải động tại hiện trường

 

  • Công tác thử tải tĩnh
   • Đo ứng suất và chuyển vị hệ neo sân khấu

   

   • Đo ứng suất và chuyển vị sân khấu sàn Noel Plaza

   

Phân tích tính toán lý thuyết trên mô hình

 • Phân tích hệ tường rào 2R với tải trọng thử
  • Chuyển vị hệ dưới tác dụng tải trọng thử

  • Ứng suất tại điểm đo T2 dưới tác dụng tải trọng thử

 • Phân tích sân khấu sàn Noel Plaza với tải trọng thử
  • Khai báo tải trọng lớp hoàn thiện sàn

  • Độ võng dưới tác dụng của tĩnh tải