Kiểm định thử tải cầu

 • Giới thiệu dự án
  • Tên dự án: Nâng cấp đường tỉnh lộ 4 đoạn qua thị trấn Đăk Mâm
  • Gói thầu: Kiểm định cầu km2+136
  • Địa điểm: Thị trấn Đăk Mâm, xã Nam Hà – huyện Krông Nô – tỉnh Đăk Nông
  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Krông Nô
  • Cầu dầm T bằng BTCT, 1 nhịp 12m, mặt cắt ngang cầu B=9m.
  • Năm thực hiện: 2018
 • Mục đích – yêu cầu công tác kiểm định & thử tải
  • Đo đạc kiểm tra đánh giá hiện trạng tổng thể của cầu;
  • Đo đạc và phân tích xác định trạng thái ứng suất, biến dạng của các bộ phận kết cấu chịu lực chính của cầu dưới tác dụng của hoạt tải tĩnh;
  • Đo dao động của dầm và trụ cầu dưới tác dụng của hoạt tải xe di động trên cầu;
  • Xác định trạng thái làm việc của kết cấu chịu lực chính của cầu;
  • Kiến nghị giải pháp và chế độ quản lý (duy tu, sửa chữa và khai thác cầu);
  • Bổ sung số liệu vào hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý khai thác cầu.
 • Hình ảnh thực hiện:
Hiện trạng dầm, mố cầu
Hiện trạng dầm, mố cầu
Hiện trạng cầu phía TT. Đăk Mâm, Chính diện cầu phía hạ lưu
Hiện trạng cầu phía TT. Đăk Mâm, Chính diện cầu phía hạ lưu
Kiểm tra chất lượng bê tông và dò cốt thép mố
Kiểm tra chất lượng bê tông và dò cốt thép mố
Kiểm tra chất lượng bê tông và dò cốt thép dầm chủ
Kiểm tra chất lượng bê tông và dò cốt thép dầm chủ
Đo vẽ hiện trạng cầu
Đo vẽ hiện trạng cầu
Bố trí thiết bị đo, thu thập số liệu
Bố trí thiết bị đo, thu thập số liệu
Điều tiết giao thông, xếp tải và tiến hành thu thập số liệu thử tải
Điều tiết giao thông, xếp tải và tiến hành thu thập số liệu thử tải
Phổ đo dao động nhịp đặt tại dầm 2 – xe tải trọng thử chạy qua (V=20 Km/h)
Phổ đo dao động nhịp đặt tại dầm 2 – xe tải trọng thử chạy qua (V=20 Km/h)