Thí nghiệm kéo dọc trục, nén dọc trục và xô ngang đầu cọc – Đăk Lăk

DỰ ÁN: NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LONG THÀNH 1

 • Giới thiệu dự án
  • Tên dự án: Nhà máy điện năng lượng mặt trời Long Thành 1
  • Gói thầu: Khảo sát địa hình
  • Địa điểm: Xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk
  • Chủ đầu tư: Công ty CP thủy điện Miền Trung
  • Dự án Nhà máy điện mặt trời Long Thành 1 có công suất 50MW, điện lượng bình quân năm 73,18 triệu kWh/năm, dự kiến hoàn thành và phát điện thương mại trong quý II/2019.
  • Tổng mức đầu tư: 1.314 tỷ đồng
  • Năm thực hiện: 2018
 • Mục đích thí nghiệm:
  Thí nghiệm xác định khả năng chịu nén, kéo dọc trục cọc và xô ngang đầu cọc thông qua mối quan hệ giữa thời gian – chuyển vị – lực nhằm so sánh với tính toán lý thuyết, qua đó quyết định chính thức kích thước cọc, sơ đồ bố trí cọc trước khi thi công đại trà.
 • Căn cứ thực hiện:
  • Yêu cầu kỹ thuật của dự án;
  • Hợp đồng số 2611/2018/HĐTV giữa công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp điện số Năm (PCC5) và công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng BK-CENTRAL về việc Tư vấn Thí nghiệm cọc thuộc Dự án Nhà máy Điện Mặt trời Long Thành 1 Địa điểm xây dựng: Xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk;
  • Đề cương thí nghiệm cọc;
  • TCVN 9393:2012 “Tiêu chuẩn phương pháp thử cọc dưới tác dụng tải trọng nén tĩnh dọc trục cọc”;
  • ASTM D1143 “Tiêu chuẩn phương pháp thử cọc dưới tác dụng tải trọng nén tĩnh dọc trục cọc”;
  • ASTM D3689 “Tiêu chuẩn phương pháp thử cọc đơn dưới tải trọng kéo dọc trục”;
  • ASTM D3966 “Tiêu chuẩn phương pháp thử cọc dưới tác dụng tải trọng bên”.
 • Hính ảnh thực hiện
Ảnh thí nghiệm nén/ Image compressive test
Ảnh thí nghiệm nén/ Image compressive test
Ảnh thí nghiệm kéo/ Image Tensile test
Ảnh thí nghiệm kéo/ Image Tensile test
Ảnh thí nghiệm xô ngang/ Image Lateral Testing
Ảnh thí nghiệm xô ngang/ Image Lateral Testing