Quan trắc địa kỹ thuật nền đường đắp cao trên đất yếu – Dự án Tuyến tránh Long Xuyên

  • Tên dự án: Dự án Tuyến tránh Long Xuyên
  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận  – Tập đoàn Thành Huy – (BGTVT)
  • Gói thầu CW4C: Quan trắc nghiêng theo chiều sâu – Inclinometer, quan trắc áp lực lỗ rổng – Piezometer, quan trắc mực nước ngầm.
  • Đơn vị quan trắc: Phòng thí nghiệm kiểm định quan trắc công trình – LASXD 1698 CÔNG TY CP BKETECH
  • Địa điểm: Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh Long Xuyên, tỉnh An Giang
  • Quy mô công trình: Đường cấp I
  • Năm thực hiện: 2023

Một số hình ảnh thực hiện: