Quan trắc địa kỹ thuật – Công trình Cầu Rạch Miễu 2

  • Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre
  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận – (BGTVT)
  • Gói thầu số XL04: Quan trắc nghiêng theo chiều sâu – Inclinometer, quan trắc áp lực lỗ rổng – Piezometer, quan trắc mực nước ngầm.
  • Đơn vị quan trắc: Phòng thí nghiệm kiểm định quan trắc công trình – LASXD 1698 CÔNG TY CP BKETECH
  • Địa điểm: Tỉnh Tiền Giang và huyện Châu Thành, tỉnh  Bến Tre
  • Quy mô công trình: Cầu đường bộ
  • Năm thực hiện: 2023

Một số hình ảnh thực hiện: