Quan trắc nền đường đắp cao trên đất yếu – Dự án Đường Vành đai 3 – TP.HCM

  • Tên dự án: Dự án thành phần 1A – Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch. Giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận – (BGTVT)
  • Gói thầu CW1: Quan trắc nghiêng theo chiều sâu – Inclinometer, quan trắc áp lực lỗ rổng – Piezometer, quan trắc mực nước ngầm.
  • Đơn vị quan trắc: Phòng thí nghiệm kiểm định quan trắc công trình – LASXD 1698 CÔNG TY CP BKETECH
  • Địa điểm: Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quy mô công trình: Đường cấp I
  • Năm thực hiện: 2023

Một số hình ảnh thực hiện: