Máy kéo nén vạn năng WDW-100 – Class 0.5 BKETECH

198,000,000 


HÀNG SẴN TẠI KHO


Máy kéo nén vạn năng WDW-100 – Class 0.5 BKETECH
1. Thí nghiệm vải địa kỹ thuật (Kéo đứt độ giãn dài, kéo giật
2. CBR/ MARSHALL
3. Uốn, nén mẫu xi măng
4. Nén không nở hông mẫu đất …