Máy nén 3 trục xác định sức kháng cắt của đất theo sơ đồ UU, CU, CD


HÀNG SẴN TẠI KHO


Thiết bị kiểm tra ba trục có kiểm soát độ biến dạng được thiết kế để sử dụng trong phòng thí nghiệm và đào tạo/ nghiên cứu cũng như khảo sát địa chất công trình xây dựng. Đây là một loại thiết bị kiểm soát biến dạng để xác định mẫu thử với áp suất giới hạn tối đa 1Mpa và đường kính mẫu là Φ39,1x80mm; Φ61,8x125mm; Φ101x200mm. Nó có thể thực hiện thử nghiệm đặc tính cường độ và biến dạng của mẫu đất dưới tải trọng dọc trục tĩnh và thử nghiệm không thoát nước (UU), thử nghiệm cố kết-không thoát nước (CU) và thử nghiệm thoát nước cố kết (CD).