Máy thí nghiệm độ nhớt động học nhựa đường (Testing machine dynamic viscosity of asphalt)


HÀNG SẴN TẠI KHO


Catalog: Do-nhot-dong-hoc-nhua-duong.pdf

Dụng cụ này thích hợp để đo độ nhớt động lực của nhựa đường bằng nhớt kế mao quản giảm áp suất chân không. Trừ khi có quy định khác, độ chân không là 300MMHG.
Thiết bị này cũng có thể áp dụng cho các chất khác với phương pháp mao dẫn chân không, nhiệt độ thử nghiệm 60 ℃, độ chân không 300MMHG (40kpa) và độ nhớt trong khoảng 0,0036-20,000pa. NS.