Thiết bị thí nghiệm chớp cháy nhựa đường – Cốc hở Cleveland

4,950,000 


HÀNG SẴN TẠI KHO


Catalog: Chop-chay-coc-ho-Cleveland-nhua-duong.pdf

Thiết bị thí nghiệm chớp cháy nhựa đường – Cốc hở Cleveland

Dụng cụ này được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn GB / T3536-2008 Sản phẩm dầu mỏ – Xác định điểm chớp cháy và cháy –
Phương pháp cốc mở Cleveland và Phương pháp thử tiêu chuẩn ASTM D 92 cho các điểm chớp cháy và cháy bằng thiết bị thử cốc mở Cleveland.
Thiết bị này được áp dụng cho tất cả các sản phẩm dầu mỏ có điểm chớp cháy trên 79 ℃ và dưới 400 ℃ ngoại trừ dầu nhiên liệu.