Tin nổi bật

Hình đại diện 21/11/23

22TCN 262-2000 – Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu

 • Tiêu chuẩn ngành 22TCN 262-2000 quy định các yêu cầu và phương pháp thực hiện khảo sát, thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu. Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác khảo sát, thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu, bao gồm cả nền đắp đường cao tốc và nền đắp đường ô tô các cấp.
 • Ngoài ra, tiêu chuẩn này cũng có thể tham khảo áp dụng đối với nền đường lăn, đường cất hạ cánh của sân bay đắp trên vùng đất yếu.
 • Mục đích của tiêu chuẩn này là nhằm đảm bảo an toàn và bền vững cho các công trình đường ô tô đắp trên đất yếu. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thực hiện khảo sát, thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu, bao gồm:
  • Các yêu cầu về khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, môi trường.
  • Các yêu cầu về thiết kế nền đường, bao gồm:
   • Tính toán ổn định nền đường.
   • Tính toán lún nền đường.
   • Tính toán thoát nước nền đường.
 • Tải tài liệu: Tại đây