Tin nổi bật

Hình đại diện 28/04/23

Quan trắc Inclinometer – Piezometer và Mực nước ngầm – Dự án tuyến liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến Tp. Châu Đốc

  • Tên dự án: Dự án tuyến liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến Tp. Châu Đốc
  • Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
  • Gói thầu số XL17: Quan trắc nghiêng theo chiều sâu – Inclinometer, quan trắc áp lực lỗ rổng – Piezometer, quan trắc mực nước ngầm.
  • Đơn vị quan trắc: Phòng thí nghiệm kiểm định quan trắc công trình – LASXD 1698 CÔNG TY CP BKETECH
  • Địa điểm: Thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
  • Quy mô công trình: Đường quốc lộ
  • Năm thực hiện: 2022

Một số hình ảnh thực hiện: