Tin nổi bật

Hình đại diện 28/04/23

Quan trắc nền đường đắp cao trên đất yếu – Dự án Cao tốc Cam Lâm – Vinh Hảo

  • Tên dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020
  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 85  – Tập đoàn Đèo Cả – (BGTVT)
  • Gói thầu số XL03: Quan trắc nghiêng theo chiều sâu – Inclinometer, quan trắc áp lực lỗ rổng – Piezometer, quan trắc mực nước ngầm.
  • Đơn vị quan trắc: Phòng thí nghiệm kiểm định quan trắc công trình – LASXD 1698 CÔNG TY CP BKETECH
  • Địa điểm: Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
  • Quy mô công trình: Đường cao tốc
  • Năm thực hiện: 2022

Một số hình ảnh thực hiện: