Tin nổi bật

Hình đại diện 13/11/23

TCCS 41:2022 Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu

 • TCCS 41:2022 Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu là một tiêu chuẩn kỹ thuật được ban hành bởi Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu, bao gồm:
  • Yêu cầu chung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác khảo sát, thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu, bao gồm cả nền đường cao tốc và nền đường các cấp.
  • Yêu cầu về khảo sát địa chất công trình:
   • Khảo sát địa chất công trình phải được thực hiện theo quy định của TCVN 9362:2012.
   • Khảo sát địa chất công trình cần được thực hiện đầy đủ các nội dung sau: Điều tra địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn.
  • Yêu cầu về thiết kế nền đường:
   • Thiết kế nền đường phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, kinh tế và mỹ quan.
   • Thiết kế nền đường phải được thực hiện theo các bước sau:
    • Lựa chọn loại nền đường
    • Xác định sơ bộ kích thước nền đường
    • Tính toán ổn định nền đường
    • Tính toán độ lún nền đường
    • Thiết kế kết cấu nền đường
 • Tải tài liệu: Tại đây