Tin nổi bật

Hình đại diện 07/11/23

TCVN 9355:2013 – Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm.

 • TCVN 9355:2013 – Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm là tiêu chuẩn quốc gia quy định các yêu cầu về tính toán thiết kế, trình tự thi công, kiểm tra và nghiệm thu bấc thấm thoát nước trong gia cố nền đất yếu.
 • Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm mục đích:
  • Quy định các yêu cầu về tính toán thiết kế, trình tự thi công, kiểm tra và nghiệm thu bấc thấm thoát nước trong gia cố nền đất yếu.
  • Đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, an toàn cho con người và tài sản.
  • Tăng cường khả năng chịu tải của nền đất yếu, giúp công trình thi công an toàn và bền vững.
 • Phạm vi áp dụng
  • Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi,…
 • Tải tài liệu: Tại đây